Najlepsze typy kasynowe

888 Casino
bc.gra

Regulamin

Warunki BonusAtCasino.com – korzystanie z naszej strony internetowej (przeglądanie przez użytkowników) (w przypadku programów partnerskich patrz dół strony). Zachęcamy również do zapoznania się z naszym Strona prywatności i zasad zanim zaczniesz korzystać z naszych usług.

musisz być Gamble Aware a jeśli masz Problem hazardu proszę szukać doradcy!

Kilka rzeczy, które powinieneś wiedzieć przed rozpoczęciem gry w naszych aplikacjach i poruszaniem się po stronie BonusAtCasino.com:

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania Bonusatcasino.com aplikacje i witryna. Korzystając z naszej aplikacji, oświadczasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami użytkowania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej aplikacji.

POLEGANIE NA PUBLIKOWANYCH INFORMACJACH I ZASTRZEŻENIE

Materiały zawarte w naszej aplikacji lub stronie internetowej są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie twierdzą, że są ani nie stanowią porady prawnej ani innej profesjonalnej porady i nie można na nich polegać.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu lub polegania na informacjach w tej aplikacji oraz w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo angielskie, wykluczamy wszelką odpowiedzialność za straty lub szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z tej strony.

DOSTĘP DO NASZEJ STRONY

Dostęp do naszej aplikacji lub strony internetowej jest dozwolony codziennie i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych na naszej stronie bez uprzedzenia (patrz poniżej). Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie oraz w publikowanych na niej materiałach, z wyłączeniem związanych z nimi gier demo i grafiki. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Możesz wydrukować jeden egzemplarz i pobrać wyciągi z dowolnej strony z naszej witryny w celach osobistych oraz zwrócić uwagę innych osób w organizacji na materiały zamieszczone na naszej stronie.

Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób i nie wolno używać ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio ani żadnej grafiki oddzielnie od towarzyszącego tekstu.

Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów materiału na naszej stronie musi być zawsze uznany.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów na naszej stronie w celach komercyjnych bez uzyskania zgody od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukować, skopiować lub pobrać dowolną część naszej witrynie z naruszeniem niniejszych warunków, masz prawo do korzystania z naszej strony natychmiast zaprzestać i należy, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów zostały wykonane.

NASZA STRONA ZMIENIA REGULARNIE

Staramy się regularnie aktualizować naszą witrynę i w każdej chwili możemy zmienić jej zawartość. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszej witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Każdy materiał na naszej stronie może być nieaktualny w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takiego materiału.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Materiały wyświetlane na naszej stronie i w aplikacjach są dostarczane bez żadnych gwarancji, warunków lub gwarancji co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo my i osoby trzecie z nami powiązane wyraźnie wykluczamy:

- Wszystkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogłyby wynikać z ustawy, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności.

- Wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez dowolnego użytkownika w związku z naszą witryną lub w związku z użytkowaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z naszej witryny, witryn z nią powiązanych i jakichkolwiek materiałów zamieszczone na nim, w tym między innymi wszelką odpowiedzialność za:

- utrata dochodów lub dochodów;

- utrata działalności;

- utrata zysków lub kontraktów;

- utrata oczekiwanych oszczędności;

- utrata danych;

- utrata wartości firmy;

- zmarnowany czas zarządzania lub pracy; oraz za wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego, czy wynikają one z czynów niedozwolonych (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć, pod warunkiem, że warunek ten nie zapobiegnie roszczeniom o utratę lub uszkodzenie mienia materialnego lub wszelkie inne roszczenia z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wykluczone przez żadną z powyższych kategorii.

Nie wpływa to na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszych zaniedbań, ani naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do zasadniczej kwestii, ani żadnego innego zobowiązania, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy obowiązującego prawa.

INFORMACJE O Tobie I WIZYTY W NASZEJ WITRYNIE WIRUSY, HAKOWANIE I INNE PRZESTĘPSTWA

Nie możesz niewłaściwie korzystać z naszej witryny, świadomie wprowadzając wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza strona, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej witryny. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.

Naruszając ten przepis, popełniłbyś przestępstwo na podstawie Ustawy o niewłaściwym użytkowaniu komputera 1990. Zgłaszamy wszelkie takie naruszenia odpowiednim organom ścigania, a my będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej strony natychmiast przestanie obowiązywać.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu "odmowa usługi", wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały z powodu korzystania z naszej witryny lub do pobierania wszelkich materiałów opublikowanych na tej stronie lub na dowolnej stronie internetowej z nim powiązanej.

LINKI Z NASZEJ STRONY

Tam, gdzie nasza strona zawiera linki do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Podczas uzyskiwania dostępu do witryny za pośrednictwem naszej witryny internetowej zalecamy sprawdzenie warunków użytkowania i polityki prywatności w celu zapewnienia zgodności i określenia sposobu, w jaki mogą wykorzystywać dane użytkownika.

JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE

Angielskie sądy będą miały niewyłączną jurysdykcję nad jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z wizyty w naszej witrynie lub związanym z nią.

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi lub ich przedmiotem lub przedmiotem (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa Anglii i Walii i są interpretowane zgodnie z nimi.

ODMIANY

Możemy zmienić te warunki użytkowania w dowolnym czasie, zmieniając tę ​​stronę. Od czasu do czasu należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zauważyć zmiany, które wprowadziliśmy, ponieważ są one wiążące dla Ciebie. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych warunkach użytkowania mogą również zostać zastąpione przez postanowienia lub ogłoszenia opublikowane w innym miejscu na naszej stronie.

Warunki pomiędzy Bonusatcasino.com i Programami Partnerskimi

Jeśli program partnerski goli, usuwa graczy lub zmienia statystyki w programie afiliacyjnym, mamy prawo do zawieszenia lub usunięcia ich marki z naszej strony internetowej.

Jeśli program partnerski opóźnia płatność partnera o ponad 3 miesiące i powtarza ten proces miesiąc po miesiącu, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia programu.

Ponieważ zobowiązujemy się do przestrzegania twoich warunków, musisz również przestrzegać naszych warunków.

Opłaty za integrację - NIE podlegają zwrotowi.

Warunki mogą być aktualizowane przez cały czas, a Twoim obowiązkiem jest od czasu do czasu sprawdzanie tej strony.

Dziękuję

TWOJE OBAWY

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiałów pojawiających się na naszej stronie, skontaktuj się z [chris[at]bonusatcasino.com].