Najlepsze typy kasynowe

888 Casino
bc.gra

Polityka prywatności

Jak działa ta polityka

Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie, kiedy, dlaczego i jak przetwarzamy informacje, które mogą dotyczyć Ciebie („dane osobowe”). Dostarcza także ważnych informacji na temat twoich ustawowych praw. Niniejsza Polityka nie ma na celu zastąpienia warunków jakiejkolwiek umowy, którą masz z nami, ani praw, które możesz mieć na mocy przepisów o ochronie danych.

 1. Kto jest odpowiedzialny za ochronę twoich danych osobowych?

BonusatCasino jest głównie odpowiedzialny za opiekę nad Twoimi danymi osobowymi (Twój Administrator Danych). Administrator danych oznacza firmę, która ustala środki i cele przetwarzania danych osobowych.

Należy pamiętać, że chociaż jesteśmy głównie odpowiedzialni za ochronę twoich danych osobowych, informacje mogą być przechowywane w bazach danych, do których dostęp mają inne firmy. Podczas uzyskiwania dostępu do danych osobowych wszystkie firmy będą przestrzegać standardów określonych w niniejszej Polityce.

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe o tobie:

 • Imię
 • Data urodzenia
 • Adres e-mail
 • Hasło
 • Numer telefonu
 • adres IP
 • Dane lokalizacji
 • Wykorzystanie strony internetowej
 • Wiek
 1. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe i kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe?

BonusatCasino.com będzie zbierać informacje bezpośrednio od Ciebie, gdy korzystasz z naszych usług lub odwiedzasz nasze strony internetowe.

Używamy twoich danych osobowych do:

 • wysyłać promocyjne wiadomości e-mail dotyczące produktów i usług. Patrz także sekcja 6 poniżej dotycząca marketingu bezpośredniego.
 • analizować informacje w naszych systemach i bazach danych, aby poprawić sposób prowadzenia naszej firmy i witryn zgodnie z preferencjami użytkownika, aby zapewnić lepszą obsługę i wygodę użytkowania.
 • ulepszać i kierować reklamy, które od nas otrzymujesz.
 • zarejestruj Cię na forum czatu lub społeczności, jeśli udostępnimy je, na których możesz komentować.
 • spełniać lub wykonywać nasze zobowiązania prawne lub prawa.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów określonych w niniejszej sekcji 3 i jeżeli mamy pewność, że:

 • wyraziłeś zgodę na wykorzystanie tych danych w ten sposób, lub
 • nasze wykorzystanie twoich danych osobowych jest niezbędne do wspierania „uzasadnionych interesów”, które prowadzimy jako firma (na przykład w celu ulepszania naszych produktów lub przeprowadzania analiz w naszych zestawach danych), w sposób proporcjonalny i szanujący twoją prywatność.
 1. Z kim udostępniamy Twoje dane osobowe?

Współpracujemy z wieloma stronami trzecimi, aby pomóc zarządzać naszą firmą i świadczyć usługi.

Te strony trzecie mogą od czasu do czasu potrzebować dostępu do twoich danych osobowych:

 • Nasz dostawca aplikacji pocztowych Forfront LTD z adresem zarejestrowanym pod adresem: Renaissance House, 32 Upper High St, Epsom KT17 4QJ.
 • Nasi dostawcy usług analitycznych (tacy jak Google, Facebook, BING), którzy przetwarzają dane osobowe do własnych celów jako Administratorzy danych. Proszę odnieść się do naszego Polityka plików cookie w załączniku poniżej w celu ustalenia, w jaki sposób możesz uniemożliwić dostęp do twoich danych osobowych dostawcom usług analitycznych.
 • Usługodawcy lub podmioty przetwarzające dane, które przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami, na przykład usługi w chmurze.
 • Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia się w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub ochrony naszych interesów lub bezpieczeństwa.
 • W przypadku sprzedaży, zakupu lub reorganizacji jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub aktywów, lub jeśli nasze aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, w tym potencjalnych sprzedawców lub nabywców.
 1. Transfery międzynarodowe

Transfery międzynarodowe oznaczają, że dane osobowe są przekazywane do kraju spoza Unii Europejskiej.

Jak określono w sekcji 4 powyżej, możemy zezwolić na dostęp do danych osobowych stronom trzecim, które mogą znajdować się poza Unią Europejską.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli otrzymamy prawne lub regulacyjne żądanie od zagranicznego organu ścigania spoza Unii Europejskiej.

Zawsze podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że ​​wszelkie międzynarodowe przekazywanie informacji jest zarządzane w celu ochrony twoich praw i interesów. Wszelkie prośby o informacje otrzymane od organów ścigania lub organów nadzoru zostaną dokładnie sprawdzone przed ujawnieniem danych osobowych.

Masz prawo poprosić nas o więcej informacji na temat zabezpieczeń, które wprowadziliśmy, jak wspomniano powyżej. Skontaktuj się z nami (patrz sekcja 8), jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje.

 1. Marketing bezpośredni

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci bezpośrednią komunikację marketingową dotyczącą produktów i usług, które my i nasi partnerzy oferujemy na przykład w zakresie kasyn online, zakładów sportowych i usług finansowych. Może to być w formie wiadomości e-mail lub ukierunkowanych reklam internetowych.

W niektórych przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych będzie oparte na naszych uzasadnionych interesach (patrz punkt 3 powyżej).

Jeżeli wymaga tego prawo, będzie to oparte na Twojej zgodzie.

Zawsze masz prawo odmówić dalszego marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie. Możesz skorzystać z linku rezygnacji, który znajdziesz we wszelkiej komunikacji marketingu bezpośredniego lub kontaktując się z nami (patrz punkt 8).

Podejmujemy kroki w celu ograniczenia marketingu bezpośredniego do rozsądnego i proporcjonalnego poziomu oraz wysyłania wiadomości, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące lub istotne, w oparciu o informacje, które posiadamy o Tobie.

 1. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to uzasadnione w celach wymienionych w punkcie 3 niniejszej Polityki.

Prowadzimy naszą politykę przechowywania danych osobowych. Jeśli Twoje dane osobowe nie są już wymagane, zapewnimy ich bezpieczne usunięcie lub anonimowość.

 1. Jakie masz prawa?

Masz wiele praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat każdego z tych praw można znaleźć w tabeli poniżej.

Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres

chris[at]bonusatcasino.com.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, zwróć uwagę na następujące kwestie:

Wejdź

Możesz poprosić nas o:

 • potwierdzić, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • dać ci kopię tych danych;
 • dostarczać Ci innych informacji na temat twoich danych osobowych, na przykład, jakie dane posiadamy, do czego je wykorzystujemy, komu je ujawniamy, czy przekazujemy je poza UE i jak je chronimy, jak długo je przechowujemy, po co przysługujące Ci prawa, sposób składania reklamacji, skąd otrzymaliśmy Twoje dane i czy przeprowadziliśmy zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub profilowanie, w zakresie, w jakim informacje nie zostały jeszcze dostarczone w niniejszej Polityce.

Sprostowanie

 • Możesz poprosić nas o sprostowanie niedokładnych danych osobowych.
 • Możemy starać się zweryfikować dokładność danych przed ich poprawieniem.

Skasowanie

Możesz poprosić nas o usunięcie twoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:

 • nie jest już potrzebny do celów, dla których został zebrany; lub
 • wycofałeś swoją zgodę (jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody); lub
 • w następstwie skutecznego prawa do sprzeciwu (patrz „Sprzeciw” poniżej); lub został przetworzony niezgodnie z prawem; lub • w celu wypełnienia zobowiązania prawnego.

Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia żądania usunięcia danych osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne:

 • w celu spełnienia obowiązku prawnego; lub
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

Istnieją pewne inne okoliczności, w których nie jesteśmy zobowiązani do zastosowania się do żądania usunięcia, chociaż te dwa są najbardziej prawdopodobnymi okolicznościami, w których odrzucilibyśmy to żądanie.

Ograniczenie

Możesz poprosić nas o ograniczenie (tj. Przechowywanie, ale nie wykorzystywanie) Twoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:

 • jego dokładność jest kwestionowana (patrz sprostowanie), aby umożliwić nam zweryfikowanie jej dokładności; lub
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby zostało usunięte; lub
 • nie jest już potrzebny do celów, dla których został zebrany, ale nadal potrzebujemy go do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • skorzystałeś z prawa do sprzeciwu, a weryfikacja nadrzędnych podstaw jest w toku.

Możemy nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe po otrzymaniu wniosku o ograniczenie, jeżeli:

 • mamy twoją zgodę; lub
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Przenośność

Możesz poprosić nas o przekazanie Ci Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o ich `` przeniesienie '' bezpośrednio do innego Administratora, ale w każdym przypadku tylko wtedy, gdy:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub wykonania umowy z Tobą; i
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Sprzeciw

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które stanowią podstawę prawną naszych „uzasadnionych interesów”, jeśli uważasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Mamy okazję wykazać, że mamy ważne uzasadnione interesy, które zastępują Twoje prawa i wolności.

Transfery międzynarodowe

Możesz poprosić o kopię lub odniesienie do zabezpieczeń, w ramach których Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Możemy redagować umowy dotyczące transferu danych lub powiązane dokumenty (tj. Zaciemniać niektóre informacje zawarte w tych dokumentach) ze względu na wrażliwość handlową.

Organ nadzoru

Masz prawo złożyć skargę do właściwego lokalnego organu nadzorczego w sprawie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Prosimy, abyś najpierw spróbował rozwiązać wszelkie problemy z nami, chociaż masz prawo w dowolnym momencie skontaktować się z organem nadzorczym.