Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Polityką Bonusatcasino.com jest szanowanie Twojej prywatności i przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących wszelkich danych osobowych, które możemy o Tobie gromadzić, w tym na naszej stronie internetowej, https://www.bonusatcasino.com i innych witrynach, które posiadamy i obsługujemy . Niniejsza polityka obowiązuje od 17 sierpnia 2021 r., a ostatnia aktualizacja miała miejsce 01 czerwca 2022 r.

Zbierane informacje

Informacje, które zbieramy, obejmują zarówno informacje, które świadomie i aktywnie przekazujesz nam podczas korzystania z naszych usług i promocji lub uczestniczenia w nich, jak i wszelkie informacje automatycznie wysyłane przez Twoje urządzenia w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych produktów i usług.

Zaloguj danych

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane podane przez Twoją przeglądarkę internetową. Może obejmować adres IP urządzenia, typ i wersję przeglądarki, odwiedzane strony, godzinę i datę wizyty, czas spędzony na każdej stronie, inne szczegóły dotyczące wizyty oraz szczegóły techniczne, które występują w w połączeniu z wszelkimi błędami, które możesz napotkać. Należy pamiętać, że chociaż te informacje mogą same w sobie nie identyfikować osoby, możliwe jest połączenie ich z innymi danymi w celu osobistej identyfikacji poszczególnych osób.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Możemy zbierać dane osobowe od Ciebie, gdy wykonasz jedną z następujących czynności na naszej stronie internetowej:

  • Użyj urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do naszych treści
  • Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, mediów społecznościowych lub innych podobnych technologii
  • Kiedy wspominasz o nas w mediach społecznościowych

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać informacje w następujących celach, a dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami: Należy pamiętać, że możemy łączyć zebrane informacje o Tobie z informacjami ogólnymi lub dane badawcze, które otrzymujemy z innych zaufanych źródeł.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Kiedy zbieramy i przetwarzamy dane osobowe i przechowujemy te informacje, będziemy je chronić w akceptowalny handlowo sposób, aby zapobiec utracie i kradzieży, a także nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, radzimy, że żadna metoda elektronicznej transmisji lub przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i nikt nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych. Będziemy przestrzegać obowiązujących nas przepisów prawa w odniesieniu do wszelkich naruszeń danych. Jesteś odpowiedzialny za wybór dowolnego hasła i jego ogólnej siły bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczeństwo własnych informacji w ramach naszych usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Ten okres może zależeć od tego, do czego wykorzystujemy Twoje dane, zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli Twoje dane osobowe nie są już potrzebne, usuniemy je lub uczynimy je anonimowymi, usuwając wszystkie dane, które Cię identyfikują. Jednak w razie potrzeby możemy zachować Twoje dane osobowe w celu spełnienia obowiązku prawnego, księgowego lub sprawozdawczego lub do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Prywatność dzieci

Nie kierujemy żadnych naszych produktów ani usług bezpośrednio do dzieci poniżej 13 roku życia i nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i / lub przetwarzane tam, gdzie my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymują obiekty. Należy pamiętać, że lokalizacje, do których przechowujemy, przetwarzamy lub przekazujemy Twoje dane osobowe, mogą nie podlegać takim samym przepisom o ochronie danych jak kraj, w którym pierwotnie przekazałeś informacje. Jeśli przekażemy Twoje dane osobowe stronom trzecim w innych krajach: (i) dokonamy tych przekazów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; oraz (ii) będziemy chronić przesłane dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Twoje prawa i kontrolowanie Twoich danych osobowych

Zawsze zachowujesz prawo do nieujawniania nam danych osobowych, mając świadomość, że może to wpłynąć na Twoje wrażenia z korzystania z naszej strony internetowej. Nie będziemy dyskryminować Cię za korzystanie z jakichkolwiek praw dotyczących Twoich danych osobowych. Jeśli podasz nam dane osobowe, rozumiesz, że będziemy je gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Zachowujesz prawo do zażądania szczegółów dotyczących wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Jeśli otrzymamy Twoje dane osobowe od strony trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli jesteś osobą trzecią udostępniającą dane osobowe innej osoby, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę takiej osoby na przekazanie nam danych osobowych. Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie. Zapewnimy Ci możliwość wypisania się z naszej bazy danych e-mail lub rezygnacji z komunikacji. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat, są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce prywatności. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu poprawienia wszelkich informacji uznanych za niedokładne, niekompletne, wprowadzające w błąd lub nieaktualne. Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych i przekaż nam pełne informacje o domniemanym naruszeniu. Niezwłocznie zbadamy Twoją skargę i odpowiemy na piśmie, przedstawiając wynik naszego dochodzenia oraz kroki, które podejmiemy w celu rozpatrzenia Twojej skargi. Masz również prawo skontaktować się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w związku ze swoją skargą.

Ograniczenia naszej polityki

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad treścią i polityką tych witryn i nie możemy przyjąć odpowiedzialności ani odpowiedzialności za ich odpowiednie praktyki ochrony prywatności.

Zmiany w tej Polityce

Według naszego uznania możemy zmienić naszą politykę prywatności w celu odzwierciedlenia aktualizacji naszych procesów biznesowych, aktualnych akceptowalnych praktyk lub zmian legislacyjnych lub regulacyjnych. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą politykę prywatności, opublikujemy zmiany tutaj pod tym samym linkiem, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do niniejszej polityki prywatności. Jeśli jest to wymagane przez prawo, uzyskamy Twoją zgodę lub damy Ci możliwość wyrażenia zgody lub rezygnacji, w stosownych przypadkach, z wszelkich nowych zastosowań Twoich danych osobowych.